English

Základní dokumenty fakulty včetně jejich historického vývoje

  • Dlouhodobý záměr FAST na období 2016-2020,
    • aktualizace pro rok 2016
  • Dlouhodobý záměr FAST na období 2011-2015,
    • aktualizace pro rok 2011
    • aktualizace pro rok 2012
    • aktualizace pro rok 2013