English

Detailní informace o místnosti Z406

budovaZ1
podlaží4NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěVST – Ústav vodních staveb