English

Detailní informace o místnosti R509

budovaR
podlaží5NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita
pracovištěEKR – Ústav stavební ekonomiky a řízení