English

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ

logo FAST Adresa:

Veveří 331/95
602 00  Brno
Česká republika

Fax: +420 549245147
Email: info@fce.vutbr.cz

Děkan fakulty

Tajemník fakulty

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
tel.: +420 541147104
email: dekan@fce.vutbr.cz
Ing. Oldřich Šašinka, MBA
tel.: +420 541147103
email: sasinka.o@fce.vutbr.cz
  

Sekretariát děkana

Studijní oddělení

Lenka Chvátalová
tel.: +420 541147104
email: chvatalova.l@fce.vutbr.cz

Eva Macháňová
tel.: +420 541147102
email: machanova.e@fce.vutbr.cz
Ing. Světlana Popelová – vedoucí oddělení
tel.: +420 541147120
email: popelova.s@fce.vutbr.cz

Informace o přijímacím řízení
Referentky pro bakalářské studium
Referentky pro magisterské a doktorské studium
  

Oddělení vnitřních a vnějších vztahů

Zahraniční studenti, Erasmus+

Ing. Miloslav Zimmermann
tel.: +420 541147194
email: zimmermann.m@fce.vutbr.cz
Bc. Ludmila Zelinková
tel.: +420 541147130
email: zelinkova.l@fce.vutbr.cz
  

Zaměstnanci fakulty: vyhledání osoby