Česky
FREE MOVERS pobyty 2017 - 2. kolo
Na studentské zahraniční pobyty Free Movers realizované v kalendářním roce 2017 je možné se v intranetu přihlásit od 19. do 30. 5. 2017. Další informace a instrukce jsou k dispozici na webové stránce ...
Mobility CEEPUS 2017/2018
FAST se již desátým rokem účastní programu CEEPUS. Pro ak. rok 2017/18 byly naší fakultě přiděleny po jednom stipendijním měsíci mobility na University of Montenegro v Černé Hoře a University of Architecture, Building and Geodesy v Bulharsku. Přestože je počet stipendií omezen, mlze podávat přihlášk ...
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA NA FAST 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
5 denní modulární školení v programu DesignBuilder na FAST (29.5.-2.6. 2017)
S radostí oznamujeme, že ve dnech 29. května 2017 až 2. června 2017 se v Brně uskuteční první veřejně přístupné komplexní školení práce v programu DesignBuilder v České republice. Toto školení je pod záštitou projektu Smart Regions (http://www.inteligentniregiony.cz/), řešeném na VUT FAST. Účastníci ...
Letní škola v Oulu
Partnerská finská univerzita Oulu University of Applied Sciences pořádá ve dnech 7. - 25. srpna 2017 letní školu. Přihlášky lze podávat do 31. 5. 2017. Více informací viz webové stránky finské univerzity ...
Letní škola ve Splitu
University of Split Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy pořádá letní školu ve dnech 4. - 8. září 2017. Přihlášky je možné podávat do 1. 7. 2017. Podrobné informace viz příloha a webové stránky chorvatské univerzity. ...
... další informace