Česky
Jarní přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (Fyzika, Matematika, Deskriptivní geometrie), 4.3. až 8.4.2017 (6 bloků), kurz CŽV
Fakulta Stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2017–2018 Jarní přípravný kurz fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie k přijímacím zkouškám. ...
Erasmus+ v ak. roce 2017/18 pro zaměstnance
V lednu 2017 probíhá výběrové řízení na výukové pobyty a školení Erasmus+ pro akademický rok 2017/18, tj. období výjezdu je možné realizovat v době od 1. 6. 2017 do 15. 9. 2018. Přihlášení je možné od 5. 1. 2017 do 20. 1. 2017 vyplněním online formuláře. Více informací viz příloha ...
KONFERENCE - Družicové metody v geodézii a katastru
Seminář se koná ve čtvrtek 2. února 2017 v posluchárně D182 Fakulty stavební VUT v Brně. ...
Doplňující pedagogické studium
Ústav společenských věd FAST nabízí pro zájemce o učitelství odborných předmětů na středních školách Doplňující pedagogické studium v rámci programu celoživotního vzdělávání. Bližší informace najdete v přiloženém souboru a na webových stránkách http://spv.webnode.cz/dps/. Přihlášky přijímáme nejpozd ...
... další informace