Česky
Kurz CŽV 10.11.2017: Návrhy a realizace balkónů a teras
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pro vás připravil kurz "Návrhy a realizace balkónů a teras, pokládka velkoformátové dlažby v exteriéru". Více informací o kurzu naleznete v přiloženém letáčku. Zájemci o kurz kontaktujte Ing. Kovářovou: kovarova.b@fce.vutbr.cz. ...
Kurz CŽV 03.11.2017: Velká novela stavebního zákona 2018
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pro vás připravil kurz zaměřený na oblast stavebního práva, konkrétně na chystanou novelu stavebního zákona pro rok 2018. Kurz se uskuteční v pátek 3. listopadu 2017. Více informací o kurzu naleznete v přiloženém letáčku. Pokud máte o kurz zájem, konta ...
Kurz CŽV 03.11.2017: Průvodce dřevostavbami III
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pro vás připravil sérii 3 kurzů , které se zabývají problematikou projektování a realizace dřevostaveb. Kurzy se uskuteční vždy v pátek, a to 20.10., 27.10. a 03.11.2017. Na kurzy je možné se hlásit i jednotlivě podle toho, která problematika vás zaujal ...
Stipendium GFPS - studium v Německu
Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu.Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kultu ...
Erasmus+ pro zaměstnace - 2. kolo VŘ - letní semestr 2017/18
Rektorátem VUT v Brně byla vyhlášena výzva ke 2. kolu výběrového řízení pro mobilitu zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ na výukové pobyty a školení v letním semestru ak. roku 2017/18, tj. od ledna 2018 do poloviny září 2018. Přihlášení do VŘ je možné prostřednictvím jednoduchého e-formuláře od 20 ...
Stipendia Fulbrightovy komise pro ak. rok 2018/19
Fulbrightova komise vypsala stipendia pro ak. rok 2018/19 určené pro pobyty amerických odborníků v ČR nebo výjezdy našich vědců do USA. Termíny uzávěrky přihlášek jsou dle typu pobytů. Více informací viz příloha ...
Erasmus+ studijní pobyty a pracovní stáže 2017/18 - 2. kolo
Je vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na Erasmus+ studijní pobyty a studentské pracovní stáže s termínem výjezdů v letním semestru 2017/18. Informace jsou k dispozici na webu nebo při osobních konzultacích u paní Ludmily Zelinkové (A219). Přihlášky jsou otevřeny v intranetu od 18. 9. 2017. Uzávěrk ...
Volba kandidáta na jmenování děkanem
Akademický senát FAST VUT v Brně vyhlásil na svém zasedání dne 17. 5. 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FAST pro funkční období únor 2018 až leden 2022, které se budou řídit schválenými organizačními pokyny pro tuto volbu. Volba kandidáta na jmenování děkanem proběhne na mimořádném zasedání ...
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA NA FAST 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
... další informace