Česky
Mezinárodní studenská soutěž EBEC 2016 29.2.2016 AULA FAST VUT
BEST Brno si pro Vás připravil již 8. ročník soutěže EBEC. Soutěžit se bude ve čtyřčlenných týmech ve dvou kategoriích (Case Study a Team Design). Pro více informací navštivte stránky soutěže www.ebec.cz nebo sledujte facebookovou stránku www.facebook.com/EBECBrno ...
Přednáška - Optimalizace ve stavebnictví
Srdečně Vás zveme na úvodní přednášku hostujícího zahraničního profesora: Assoc. prof. Uroš Klanšek, Ph.D. - OPTIMIZATION IN CONSTRUCTION USING MIXED-INTEGER LINEAR PROGRAMMING (OPTIMALIZACE VE STAVEBNICTVÍ ZA VYUŽITÍ MIXED-INTEGER LINEÁRNÍHO PROGRAMOVÁNÍ) Proběhne dne 16.2. 2016 v učebně D182 od 14 ...
Stavby s vůní dřeva 2016
Účelem soutěže "Stavby s vůní dřeva 2016" je umožnit studentům využít své teoretické odborné a znalosti v praxi a zároveň prezentovat veřejnosti své návrhy a originální nápady. Soutěž je rozdělena na dvě kategorie, a to na Návrhy dřevěných konstrukcí a Návrhy moderních dřevostaveb. Odevzdání návrhů ...
Nabídka zaměstnání pro absolventy FAST VUT
METROSTAV a.s. hledá absolventy všech oborů - pro práci ve výrobní přípravě zakázky, do realizace i pro oblast přípravy zakázky do soutěží. Nástup možný ihned. Pro více informací neváhejte kontaktovat Mgr. Markétu Purnochovou: 702 284 272 nebo navštivte naše webové stránky www.metrostav.cz. ...
Promoce absolventů v únoru 2016
Promoce absolventů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 1/2016. ...
Doplňující pedagogické studium - termín přihlášení prodloužen do 3. 2.
Ústav společenských věd FAST nabízí zájemcům o získání pedagogické způsobilosti pro výuku odborných předmětů otevření Doplňujícího pedagogického studia v rámci programu celoživotního vzdělávání. Přihlášky ke studiu je třeba odevzdat nejpozději do středy 3. 2. 2016. Podrobnější informace naleznete v ...
Informace k SZZ a promocím
Informace k SZZ a promocím pro studenty 2. ročníků navazujících magisterských studijních programů Stavební inženýrství v prezenční a kombinované formě studia naleznete v příloze. ...
11.2.2016 Pohár děkana Fakulty stavební
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s CHESS TEAM BRNO pořádají pod záštitou děkana FAST VUT v Brně prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA POHÁR DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ Termín: čtvrtek 11. února 2016 Místo: FAST VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 ...
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY - Fyzika, Matematika, Deskriptivní geometrie (5.3. až 16.4.)
Fakulta Stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2016–2017 Jarní přípravný kurz fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie k přijímacím zkouškám. ...
Letní škola v Dánsku
Aarhus University pořádá letní školu v termínech od 4. do 22. července 2016 a od 25. července do 12. srpna 2016. Uzávěrka přihlášek je 15. 3. 2016. Více informací viz příloha. ...
... další informace