English
Andrea Muñoz Ibáñez 27. 11. 2017 10:00 C421 -- pozvánka na přednášku
Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně srdečně zve na přednášku "Acoustic emission processes occurring during high-pressure sand compaction", kterou přednese Andrea Muñoz Ibáñez, doktorandka Civil Engineering School University of A Coruña, v pondělí 27. 11. 2017 od 10:00 v zasedací místnosti STM (C421, Veveří 331/95, Brno).
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 17.11.2017
 
YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 / mladí architekti oživují periferie
Soutěž mladých talentů dává každoročně šanci studentům a začínajícím architektům do 33 let prověřit své dovednosti a poměřit síly v mezinárodním měřítku. Letošní téma „Periferie“ je velice vážným problémem, o čemž svědčí i relativně velké množství prací přihlášených do soutěže, jejímž cílem je zapojit mladé autory do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a v neposlední řadě podpořit veřejnou diskusi o architektuře.
Nejlepších 11 z 39 prací přihlášených do soutěže YAA 2017 bylo již tradičně oceněno při mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH.
Urban centrum přináší návštěvníkům „ochutnávku“ této soutěže – nejen 11 vítězných projektů, ale také ty, které sice nezvítězily, ale jsou pracemi studentů brněnských vysokých škol, popř. se témata tvůrců brněnských lokalit týkají – např. Červeného kopce či Starého Brna.

Výstava potrvá od 21. listopadu do 15. prosince 2017

Vernisáž se koná 20. listopadu v 17 hod.

URBAN CENTRUM BRNO | Stará radnice | Mečová 5 | 602 00 Brno
otevřeno: po–pá 10–12, 13–18 hod. | VSTUP ZDARMA
Přiložený soubor
URL: https://urbancentrum.brno.cz/
Zveřejněno dne 13.11.2017
 
Cena Arnošta Wiesnera 2017 - vítězné projekty
Letošního 12. ročníku soutěže CAW se zúčastnilo 101 projektů ve třech kategoriích. Hlavní cenu soutěže získal student Michal Králik za projekt „Polyfunkční dům v proluce“. Další oceněné projekty jsou uvedeny ve výsledkové listině v příloze. Všem vítězům gratulujeme! Všem studentům, kteří se zúčastnili soutěže, děkujeme za účast! Přejeme mnoho úspěchů a odhodlání v další práci a studiu!
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 9.11.2017
 
Informační schůzka pro Erasmus+ 2018/2019
Informační schůzka pro zahraniční pobyty a stáže se bude konat 8. 11. 2017 v A208.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 3.11.2017
 
Kurz CŽV 08.12.2017: Velká novela stavebního zákona 2018
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pro vás připravil kurz zaměřený na oblast stavebního práva, konkrétně na chystanou novelu stavebního zákona pro rok 2018. Kurz se uskuteční v pátek 8. prosince 2017. Více informací o kurzu naleznete v přiloženém letáčku.
Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte Ing. Kovářovou: kovarova.b@fce.vutbr.cz.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 3.11.2017
 
Cena Arnošta Wiesnera 2017 - vyhlášení soutěže
Děkan FAST VUT vyhlašuje 12. ročník soutěže studentských ateliérových prací o Cenu Arnošta Wiesnera 2017 pro studenty bakalářského studijního programu „Architektura pozemních staveb“ FAST VUT.
Přihlásit a zúčastnit se mohou studenti, kteří v předcházejícím zimním a letním semestru 2016/2017 byli zapsáni ke studiu a úspěšně absolvovali ateliérovou výuku. Přihlášeny mohou být pouze školní ateliérové práce, které byly řádně klasifikovány. Hodnocení projektů odbornou porotou proběhne dne 9. 11. 2017.
Více informací na http://arc.fce.vutbr.cz
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 1.11.2017
 
Jarní přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (Fyzika, Matematika, Deskriptivní geometrie), 3.3. až 14.4.2018 (6 bloků), kurz CŽV
Fakulta Stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2018–2019 Jarní přípravný kurz fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie k přijímacím zkouškám.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/
Zveřejněno dne 25.10.2017
 
Výpočty objektů čistírny odpadních vod - Kurz celoživotního vzdělávání
Kurz CŽV se uskuteční ve dnech 16. a 23.11.2017.
Dvoudenní kurz se věnuje problematice v oblasti čištění odpadních vod. Více informací naleznete na webových stránkách ústavu.
URL: http://www.vho.fce.vutbr.cz/2017/09/07/vypocty-objektu-cistirny-odpadnich-vod/
Zveřejněno dne 25.9.2017
 
Volba kandidáta na jmenování děkanem
Akademický senát FAST VUT v Brně vyhlásil na svém zasedání dne 17. 5. 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FAST pro funkční období únor 2018 až leden 2022, které se budou řídit schválenými organizačními pokyny pro tuto volbu. Volba kandidáta na jmenování děkanem proběhne na mimořádném zasedání AS FAST VUT dne 18. 10. 2017 ve 13:00 hod.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 4.9.2017
 
Kurz Elektrotechnická zařízení budov
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně nachystal na II. pol. r. 2017 dva kurzy celoživotního vzdělávání BT053 Elektrotechnická zařízení budov. Jsou to:
VI. běh kurzu (v Praze) a VII. běh kurzu (v Brně). Program k jednotlivým kurzům, pokyny i registrace na oba kurzy lze najít na webových stránkách ústavu TZB.
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová, smidova.o@fce.vutbr.cz
54114 7936
URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/default.htm
Zveřejněno dne 18.4.2017
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010