English
Kurz CŽV 03.11.2017: Velká novela stavebního zákona 2018
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pro vás připravil kurz zaměřený na oblast stavebního práva, konkrétně na chystanou novelu stavebního zákona pro rok 2018. Kurz se uskuteční v pátek 3. listopadu 2017. Více informací o kurzu naleznete v přiloženém letáčku.
Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte Ing. Kovářovou: kovarova.b@fce.vutbr.cz.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 10.10.2017
 
Kurz CŽV 03.11.2017: Průvodce dřevostavbami III
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pro vás připravil sérii 3 kurzů , které se zabývají problematikou projektování a realizace dřevostaveb. Kurzy se uskuteční vždy v pátek, a to 20.10., 27.10. a 03.11.2017. Na kurzy je možné se hlásit i jednotlivě podle toho, která problematika vás zaujala. Více informací o kurzech naleznete v přiložených letáčcích. Pokud máte o kurz(y) zájem kontaktujte Ing. Kovářovou: kovarova.b@fce.vutbr.cz.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 10.10.2017
 
2022 - KAM BRNO (?)
Výstavu 2022 - KAM BRNO (?) připravili pracovníci Kanceláře architekta města Brna (KAM). Začne 3. října v Urban centru u Staré radnice na Mečové ulici.
„Název výstavy jsme zvolili záměrně tak, aby lidé přišli zjistit, co vše se pod 2022 – KAM BRNO (?) skrývá,“ uvedl Michal Sedláček, ředitel kanceláře.
Na jednotlivých panelech se návštěvníci dozví informace o příspěvkové organizaci KAM, o debatách s občany městských částí a o procházkách s městským architektem. Výstavu doplňují i audiovizuální výstupy kanceláře.
V názvu výstavy je i rok 2022, kdy má být schválený nový územní plán. „Návštěvníci si budou moci podrobně nejen prohlédnout aktuální územní plán a koncept nového územního plánu, ale dozví se o územním plánu víc důležitých informací. Přijďte se sami podívat,“ zve městský architekt.
Výstava v Urban centru potrvá do konce října. Lidé ji mohou navštívit v pracovní dny od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 7.10.2017
 
Výpočty objektů čistírny odpadních vod - Kurz celoživotního vzdělávání
Kurz CŽV se uskuteční ve dnech 16. a 23.11.2017.
Dvoudenní kurz se věnuje problematice v oblasti čištění odpadních vod. Více informací naleznete na webových stránkách ústavu.
URL: http://www.vho.fce.vutbr.cz/2017/09/07/vypocty-objektu-cistirny-odpadnich-vod/
Zveřejněno dne 25.9.2017
 
Stipendium GFPS - studium v Německu
Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu.Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.Termín výjezdu 1. 4. - 31. 8. 2018. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2017. Formulář pro vyplnění přihlášky je k dispozici u paní Ludmily Zelinkové, A219. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 22.9.2017
 
Erasmus+ pro zaměstnace - 2. kolo VŘ - letní semestr 2017/18
Rektorátem VUT v Brně byla vyhlášena výzva ke 2. kolu výběrového řízení pro mobilitu zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ na výukové pobyty a školení v letním semestru ak. roku 2017/18, tj. od ledna 2018 do poloviny září 2018. Přihlášení do VŘ je možné prostřednictvím jednoduchého e-formuláře od 20. 9. do 27. 10. 2017. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 21.9.2017
 
Stipendia Fulbrightovy komise pro ak. rok 2018/19
Fulbrightova komise vypsala stipendia pro ak. rok 2018/19 určené pro pobyty amerických odborníků v ČR nebo výjezdy našich vědců do USA. Termíny uzávěrky přihlášek jsou dle typu pobytů. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 14.9.2017
 
Erasmus+ studijní pobyty a pracovní stáže 2017/18 - 2. kolo
Je vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na Erasmus+ studijní pobyty a studentské pracovní stáže s termínem výjezdů v letním semestru 2017/18. Informace jsou k dispozici na webu nebo při osobních konzultacích u paní Ludmily Zelinkové (A219). Přihlášky jsou otevřeny v intranetu od 18. 9. 2017.
Uzávěrka přihlášek pro studijní pobyty je 6. 10. 2017 a pro pracovní stáže 27. 10. 2017.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 12.9.2017
 
Volba kandidáta na jmenování děkanem
Akademický senát FAST VUT v Brně vyhlásil na svém zasedání dne 17. 5. 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FAST pro funkční období únor 2018 až leden 2022, které se budou řídit schválenými organizačními pokyny pro tuto volbu. Volba kandidáta na jmenování děkanem proběhne na mimořádném zasedání AS FAST VUT dne 18. 10. 2017 ve 13:00 hod.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 4.9.2017
 
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA NA FAST 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LETNÍ ŠKOLA JE 10-ti DENNÍ a koná se ve dnech 30. 8. 2017 až 8. 9. 2017 v době od 8:30 hod. do 16:00 hod.
Letní technická škola shrnuje základní středoškolské znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 11tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=79
Zveřejněno dne 8.8.2017
 
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=80
Zveřejněno dne 8.8.2017
 
Kurz Elektrotechnická zařízení budov
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně nachystal na II. pol. r. 2017 dva kurzy celoživotního vzdělávání BT053 Elektrotechnická zařízení budov. Jsou to:
VI. běh kurzu (v Praze) a VII. běh kurzu (v Brně). Program k jednotlivým kurzům, pokyny i registrace na oba kurzy lze najít na webových stránkách ústavu TZB.
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová, smidova.o@fce.vutbr.cz
54114 7936
URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/default.htm
Zveřejněno dne 18.4.2017
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010