English
Volba kandidáta na jmenování děkanem
Akademický senát FAST VUT v Brně vyhlásil na svém zasedání dne 17. 5. 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FAST pro funkční období únor 2018 až leden 2022, které se budou řídit schválenými organizačními pokyny pro tuto volbu. Volba kandidáta na jmenování děkanem proběhne na mimořádném zasedání AS FAST VUT dne 18. 10. 2017 ve 13:00 hod.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 4.7.2017
 
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v kombinované formě studia
INFORMACE k zápisu do 1. ročníků bakalářských studijních programů akademického roku 2017/2018 na FAKULTĚ STAVEBNÍ v KOMBINOVANÉ formě studia naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 30.6.2017
 
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v prezenční formě studia
INFORMACE k zápisu do 1. ročníků bakalářských studijních programů akademického roku 2017/2018 na FAKULTĚ STAVEBNÍ v PREZENČNÍ formě studia naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 30.6.2017
 
Úřední hodiny na PVO červenec-srpen 2017
Úřední hodiny na Pedagogicko-vědeckém oddělení v období červenec-srpen 2017 budou uskutečňovány dle přiloženého Pokynu děkana č. 14/2017.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 26.6.2017
 
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2017-18
Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akad. rok 2017-18 se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 12/2017.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 22.6.2017
 
Brno 2050
VÝSTAVY V URBAN CENTRU

#brno2050 I Pojďte s námi tvořit město pro příští generace

Jaké bude Brno v roce 2050?
Pokud se chcete se dozvědět víc o současném stavu města, přípravě vize Brna do roku 2050 nebo si sami vyzkoušet stanovení priorit pro budoucí rozvoj města, navštivte novou výstavu v Urban centru #brno2050 ve dnech 12. června – 31. července 2017.

Jaké hodnoty pro další rozvoj a budoucí podobu Brna jsou důležité pro vás?
Můžete se zapojit do tvorby nové strategie města Brna na www.brno2050.cz. Vybírat, doplňovat či připomínkovat můžete on-line od 12. června do 31. července 2017.

Výstava potrvá od 12. června do 31. července 2017


SEN O BRNĚ I budoucnost města očima dětí

Jak byste chtěli, aby Brno vypadalo, až budete dospělí?
Na tuto otázku odpovídaly děti z brněnských škol ve svých kresbách vytvořených při příležitosti výtvarné soutěže, kterou v souvislosti s přípravou nové strategie #brno2050 vyhlásilo město Brno. Děti mohly libovolnou výtvarnou metodou namalovat své „vysněné“ město budoucnosti.

Jak to dopadlo?
Na výsledky dětské výtvarné soutěže se můžete podívat od 12. června do 31. července ve vestibulu Urban centra na Staré radnici.

URBAN CENTRUM BRNO | Stará radnice | Mečová 5 | 602 00 Brno
otevřeno: po–pá 10–12, 13–18 hod. | VSTUP VOLNÝ
email: urbancentrum@brno.cz, tel.: 778 520 752
www.urbancentrum.brno.cz

Přiložený soubor
Zveřejněno dne 12.6.2017
 
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA NA FAST 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LETNÍ ŠKOLA JE 10-ti DENNÍ a koná se ve dnech 30. 8. 2017 až 8. 9. 2017 v době od 8:30 hod. do 16:00 hod.
Letní technická škola shrnuje základní středoškolské znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 11tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=79
Zveřejněno dne 12.6.2017
 
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=80
Zveřejněno dne 12.6.2017
 
6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:

  • Vědy o živé přírodě a chemické vědy.

  • Vědy o neživé přírodě.

  • Humanitní a společenské vědy.


Základní informace:

  • Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2016–15. 10. 2017 a oceněna známkou výborně.

  • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. 10. 2017 (včetně všech podkladů).

  • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.

  • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2018.

  • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).Přiložený soubor
URL: http://www.academia.cz/studentska-soutez.html
Zveřejněno dne 7.6.2017
 
Kurz Elektrotechnická zařízení budov
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně nachystal na II. pol. r. 2017 dva kurzy celoživotního vzdělávání BT053 Elektrotechnická zařízení budov. Jsou to:
VI. běh kurzu (v Praze) a VII. běh kurzu (v Brně). Program k jednotlivým kurzům, pokyny i registrace na oba kurzy lze najít na webových stránkách ústavu TZB.
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová, smidova.o@fce.vutbr.cz
54114 7936
URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/default.htm
Zveřejněno dne 18.4.2017
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010