English
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2017-18
Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akad. rok 2017-18 se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 12/2017.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 22.6.2017
 
Brigáda / zaměstnání
Brigáda + po zapracování možnost přejít na HPP (cca po 3 měsících)
Firma Infotel hledá brigádníky z Brna na projekční činnost v oblasti telekomunikací. Náplní práce bude zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby na základě podkladů získaných od dodavatelů a vkládání dat do systému v programu Physical Network Inventory. Možnost podílet se i na větších projektech. Mzda 80,-/h + bonusy (až 1000,-/měsíc) za efektivnost (po zaškolení). Minimální požadavky: zkušenost s libovolným rýsovacím programem (Microstation výhodou), technické myšlení, chuť učit se novým věcem a zodpovědný přístup k práci. Anglický jazyk výhodou. Mladý kolektiv, volná pracovní doba, odměny nad rámec hodinové sazby, firemní benefity, ideální pro absolventy, studenty co prodlužují studium kvůli bakalářce či diplomové práci. Lze brigádně na DPP, DPČ, ale i částečný úvazek 0,5-0,8xHPP. Časová náročnost: minimálně 4 a více dnů v týdnu. Nástup v průběhu července – srpna. Posílejte životopis na pavel_sykora@infotel.cz nebo piště do zpráv.
Zveřejněno dne 22.6.2017
 
Brno 2050
VÝSTAVY V URBAN CENTRU

#brno2050 I Pojďte s námi tvořit město pro příští generace

Jaké bude Brno v roce 2050?
Pokud se chcete se dozvědět víc o současném stavu města, přípravě vize Brna do roku 2050 nebo si sami vyzkoušet stanovení priorit pro budoucí rozvoj města, navštivte novou výstavu v Urban centru #brno2050 ve dnech 12. června – 31. července 2017.

Jaké hodnoty pro další rozvoj a budoucí podobu Brna jsou důležité pro vás?
Můžete se zapojit do tvorby nové strategie města Brna na www.brno2050.cz. Vybírat, doplňovat či připomínkovat můžete on-line od 12. června do 31. července 2017.

Výstava potrvá od 12. června do 31. července 2017


SEN O BRNĚ I budoucnost města očima dětí

Jak byste chtěli, aby Brno vypadalo, až budete dospělí?
Na tuto otázku odpovídaly děti z brněnských škol ve svých kresbách vytvořených při příležitosti výtvarné soutěže, kterou v souvislosti s přípravou nové strategie #brno2050 vyhlásilo město Brno. Děti mohly libovolnou výtvarnou metodou namalovat své „vysněné“ město budoucnosti.

Jak to dopadlo?
Na výsledky dětské výtvarné soutěže se můžete podívat od 12. června do 31. července ve vestibulu Urban centra na Staré radnici.

URBAN CENTRUM BRNO | Stará radnice | Mečová 5 | 602 00 Brno
otevřeno: po–pá 10–12, 13–18 hod. | VSTUP VOLNÝ
email: urbancentrum@brno.cz, tel.: 778 520 752
www.urbancentrum.brno.cz

Přiložený soubor
Zveřejněno dne 12.6.2017
 
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA NA FAST 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LETNÍ ŠKOLA JE 10-ti DENNÍ a koná se ve dnech 30. 8. 2017 až 8. 9. 2017 v době od 8:30 hod. do 16:00 hod.
Letní technická škola shrnuje základní středoškolské znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 11tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=79
Zveřejněno dne 12.6.2017
 
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=80
Zveřejněno dne 12.6.2017
 
Promoce absolventů v červnu 2017
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 13/2017.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 9.6.2017
 
6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:
 • Vědy o živé přírodě a chemické vědy.

 • Vědy o neživé přírodě.

 • Humanitní a společenské vědy.

 • Základní informace:
 • Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2016–15. 10. 2017 a oceněna známkou výborně.

 • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. 10. 2017 (včetně všech podkladů).

 • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.

 • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2018.

 • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).


 • Přiložený soubor
  URL: http://www.academia.cz/studentska-soutez.html
  Zveřejněno dne 7.6.2017
   
  Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ a pozvánka na 2. česko-bavorské VŠ fórum
  Dovolujeme si Vás informovat o aktuálních grantových a stipendijních programech a o plánovaném fóru Česko-bavorské vysokoškolské agentury:

  1. Studenti, vyučující a vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol a univezit mohou u BTHA žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku: http://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-a-odborne-kurzy-v-bavorsku
  Vyučující a vědci bavorských veřejných univerzit a vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o příspěvky na mobilitu kolegů z českých VŠ a o granty na česko-bavorské akademické projekty (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, přípravu projektů atp.): www.btha.de

  2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Výzva bude otevřena pro všechny vědecké obory, zvláště vítány budou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a z oblasti věd o materiálech. Finanční podpora bude stanovena maximálně do výše 75.000 Euro pro tříletý bilaterální projekt (z toho 37.500 Euro na tříletý projekt pro českou stranu). Výzva bude vyhlášena pravděpodobně na konci června s lhůtou podání žádostí do konce srpna 2017. Více informací: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/chystana-cesko-bavorska-spoluprace-na-leta-2018-2020-1

  3. Save the date: Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Východobavorská technická vysoká škola (OTH Amberg-Weiden) zvou na 2. česko-bavorské vysokoškolské fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska od 30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu na téma "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát". Program a příhlášky budou k dispozici v průběhu léta na stránkách www.btha.de.
  Zveřejněno dne 5.6.2017
   
  Fulbrightovo stipendium pro studium a výzkum v USA
  Je určeno studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. 9. 2017 získají alespoň bakalářský titul a mají zájem pokračovat ve studiu nebo na výzkumu v USA. Stipendium se uděluje na jeden školní rok (9 měsíců)a pokrývá školné do výše max. 15.000,-- USD, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letentu.
  Uchateči musí odeslat on-line přihlášku včetně dalších podkladů pro výběrové řízení do 1. 9. 2017. Více informací viz příloha
  Přiložený soubor
  Zveřejněno dne 26.5.2017
   
  Kurz Elektrotechnická zařízení budov
  Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně nachystal na II. pol. r. 2017 dva kurzy celoživotního vzdělávání BT053 Elektrotechnická zařízení budov. Jsou to:
  VI. běh kurzu (v Praze) a VII. běh kurzu (v Brně). Program k jednotlivým kurzům, pokyny i registrace na oba kurzy lze najít na webových stránkách ústavu TZB.
  Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová, smidova.o@fce.vutbr.cz
  54114 7936
  URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/default.htm
  Zveřejněno dne 18.4.2017
   
  KURZ VE VÝCVIKOVÉM STŘEDISKU MD ČR KOJETÍN
  Odbor bezpečnostní Ministerstva dopravy ČR pořádá ve výcvikovém středisku Kojetín odborné kurzy zaměřené na systém hospodářských příprav pro krizové stavy, zejména zajištění obnovy provozuschopnosti narušené dopravní infrastruktury v případě zničení mostních objektů. Na přípravě a zabezpečení kurzů se podílí také SOŽ (Stavební obnova železnic a.s.).

  Kurzy, které jsou v přípravě pro rok 2017 jsou včetně termínů jejich konání uvedeny v příloze.

  Kurzy jsou zpravidla týdenního rozsahu a jsou plně hrazeny (ubytování a strava) Ministerstvem dopravy ČR.
  Bližší informace www.soz.cz, www.mdcr.cz nebo Ing. Hruzíková (Ústav železničních konstrukcí a staveb).
  Přiložený soubor
  Zveřejněno dne 26.3.2017
   
  STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
  Manuál pro studenty
  URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
  Zveřejněno dne 11.1.2010