English
FREE MOVERS pobyty 2017 - 2. kolo
Na studentské zahraniční pobyty Free Movers realizované v kalendářním roce 2017 je možné se v intranetu přihlásit od 19. do 30. 5. 2017.
Další informace a instrukce jsou k dispozici na webové stránce
URL: http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_free_movers.asp
Zveřejněno dne 19.5.2017
 
Mobility CEEPUS 2017/2018
FAST se již desátým rokem účastní programu CEEPUS. Pro ak. rok 2017/18 byly naší fakultě přiděleny po jednom stipendijním měsíci mobility na University of Montenegro v Černé Hoře a University of Architecture, Building and Geodesy v Bulharsku. Přestože je počet stipendií omezen, mlze podávat přihlášky nad rámec přidělených kvót, které dle dosavadních zkušeností vývají velice často schváleny. Je možné proto využít i státy, pro které není přidělena kvóta.
Přihlášky lze podávat do 15. června 2017.
Více informací u koordinátora programu CEEPUS doc. Tomáše Hanáka a na webových stránkách
URL: http://www.fce.vutbr.cz/ekr/ceepus.htm
Zveřejněno dne 12.5.2017
 
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA NA FAST 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LETNÍ ŠKOLA JE 10-ti DENNÍ a koná se ve dnech 30. 8. 2017 až 8. 9. 2017 v době od 8:30 hod. do 16:00 hod.
Letní technická škola shrnuje základní středoškolské znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 11tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=79
Zveřejněno dne 9.5.2017
 
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=80
Zveřejněno dne 9.5.2017
 
5 denní modulární školení v programu DesignBuilder na FAST (29.5.-2.6. 2017)
S radostí oznamujeme, že ve dnech 29. května 2017 až 2. června 2017 se v Brně uskuteční první veřejně přístupné komplexní školení práce v programu DesignBuilder v České republice. Toto školení je pod záštitou projektu Smart Regions (http://www.inteligentniregiony.cz/), řešeném na VUT FAST. Účastníci z řad VUT mají účast zdarma.


Školení je modulární. Můžete si vybrat, kterých části se budete účastnit. Je tedy vhodné jak pro úplné začátečníky, kteří nemají s programem předchozí zkušenost, tak i pro pokročilé uživatele, které si chtějí rozšířit své znalosti používání programu.

Propozice školení včetně cen a podrobného programu jsou ke stažení zde.
https://designbuilder.cz/docs/designbuilder_cz/2017_03_17-Propozice%20%C5%A1kolen%C3%AD%20DesignBuilder.pdf

Přihlášení na školení je možné provést zde.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhkB_W25WzfevtTnyH13dn6iHgWfcgUbQVjde2nptAe3VJUw/viewform?c=0&w=1
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 3.5.2017
 
Letní škola v Oulu
Partnerská finská univerzita Oulu University of Applied Sciences pořádá ve dnech 7. - 25. srpna 2017 letní školu.
Přihlášky lze podávat do 31. 5. 2017. Více informací viz webové stránky finské univerzity
URL: http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/tapahtumat/summer-school/
Zveřejněno dne 20.4.2017
 
Kurz Elektrotechnická zařízení budov
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně nachystal na II. pol. r. 2017 dva kurzy celoživotního vzdělávání BT053 Elektrotechnická zařízení budov. Jsou to:
VI. běh kurzu (v Praze) a VII. běh kurzu (v Brně). Program k jednotlivým kurzům, pokyny i registrace na oba kurzy lze najít na webových stránkách ústavu TZB.
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová, smidova.o@fce.vutbr.cz
54114 7936
URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/default.htm
Zveřejněno dne 18.4.2017
 
Letní škola ve Splitu
University of Split Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy pořádá letní školu ve dnech 4. - 8. září 2017. Přihlášky je možné podávat do 1. 7. 2017. Podrobné informace viz příloha a webové stránky chorvatské univerzity.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 13.4.2017
 
KURZ VE VÝCVIKOVÉM STŘEDISKU MD ČR KOJETÍN
Odbor bezpečnostní Ministerstva dopravy ČR pořádá ve výcvikovém středisku Kojetín odborné kurzy zaměřené na systém hospodářských příprav pro krizové stavy, zejména zajištění obnovy provozuschopnosti narušené dopravní infrastruktury v případě zničení mostních objektů. Na přípravě a zabezpečení kurzů se podílí také SOŽ (Stavební obnova železnic a.s.).

Kurzy, které jsou v přípravě pro rok 2017 jsou včetně termínů jejich konání uvedeny v příloze.

Kurzy jsou zpravidla týdenního rozsahu a jsou plně hrazeny (ubytování a strava) Ministerstvem dopravy ČR.
Bližší informace www.soz.cz, www.mdcr.cz nebo Ing. Hruzíková (Ústav železničních konstrukcí a staveb).
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 26.3.2017
 
Studentská soutěž na volnočasový park Hády
Studentské Brno spolu s Teplárnami Brno a Magistrátem města Brna vyhlásilo studentskou architektonicko - krajinářskou soutěž na volnočasový park Hády, který by vznikl z nynějšího odkaliště.
Více informací naleznete na stránkách projektu: http://www.parkhady.cz/ a http://www.studentskebrno.cz/temata/volnocasovy-areal-hady/

Termín odevzdání návrhů je 30. 6. 2017.

Kompletní podmínky naleznete zde: http://www.parkhady.cz/underwood/download/files/soutezni-podminky-park-hady.pdf

Na nejlepší návrh čeká 50 000 Kč. Druhý získá 20 000 Kč a třetí 10 000 Kč.

Ambasadorem projektu Studentské Brno a sekretář soutěže je: Michal Hořínek, Tel: +420 724 006 983, E-mail: ambasador@studentskebrno.cz
Zveřejněno dne 12.3.2017
 
Kurz Elektrotechnická zařízení budov
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně pořádá v I.pol.2017 v rámci programu celoživotního vzdělávání dva osmitýdenní kurzy Elektrotechnická zařízení budov.
Veškeré podrobnosti viz webové stránky Ústavu TZB
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová (smidova.o@fce.vutbr.cz)
514 147 936
URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/default.htm
Zveřejněno dne 19.12.2016
 
Kurz průběžného vzdělávání energetických specialistů
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně pořádá v I.pol.2017 kurz průběžného vzdělávání energetických specialistů v těchto termínech:
9. - 10. 2. 2017
6. - 7. 4. 2017
1. - 2. 6. 2017
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová (smidova.o@fce.vutbr.cz)
Zveřejněno dne 19.12.2016
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010