English
Letní škola v Oulu
Partnerská finská univerzita Oulu University of Applied Sciences pořádá ve dnech 7. - 25. srpna 2017 letní školu.
Přihlášky lze podávat do 31. 5. 2017. Více informací viz webové stránky finské univerzity
URL: http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/tapahtumat/summer-school/
Zveřejněno dne 20.4.2017
 
Kurz Elektrotechnická zařízení budov
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně nachystal na II. pol. r. 2017 dva kurzy celoživotního vzdělávání BT053 Elektrotechnická zařízení budov. Jsou to:
VI. běh kurzu (v Praze) a VII. běh kurzu (v Brně). Program k jednotlivým kurzům, pokyny i registrace na oba kurzy lze najít na webových stránkách ústavu TZB.
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová, smidova.o@fce.vutbr.cz
54114 7936
URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/default.htm
Zveřejněno dne 18.4.2017
 
Letní škola ve Splitu
University of Split Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy pořádá letní školu ve dnech 4. - 8. září 2017. Přihlášky je možné podávat do 1. 7. 2017. Podrobné informace viz příloha a webové stránky chorvatské univerzity.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 13.4.2017
 
Letní škola pro doktorandy na Slovensku
Žilinská univerzita v Žilině pořádá ve dnech 19. - 21. září 2017 letní školu pro doktorandy a výzkumné pracovníky UNIZA GRANTS WEEK. Program je zaměřený na informace a rady, jak psát žádosti o slovenské nebo evropské granty pro získání financí na výzkum. Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2017. Více informací viz příloha.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 5.4.2017
 
Fulbrightovo stipendium pro studium v USA
Fulbrightova komise nabízí stipendia na studium a výzkum v USA v ak. roce 2017/18 na dobu 9 měsíců. Stipendium pokrývá školné do výše max. 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uzávěrka přihlášek je 1. 9. 2017. Více informací viz přiložený soubor.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 27.3.2017
 
KURZ VE VÝCVIKOVÉM STŘEDISKU MD ČR KOJETÍN
Odbor bezpečnostní Ministerstva dopravy ČR pořádá ve výcvikovém středisku Kojetín odborné kurzy zaměřené na systém hospodářských příprav pro krizové stavy, zejména zajištění obnovy provozuschopnosti narušené dopravní infrastruktury v případě zničení mostních objektů. Na přípravě a zabezpečení kurzů se podílí také SOŽ (Stavební obnova železnic a.s.).

Kurzy, které jsou v přípravě pro rok 2017 jsou včetně termínů jejich konání uvedeny v příloze.

Kurzy jsou zpravidla týdenního rozsahu a jsou plně hrazeny (ubytování a strava) Ministerstvem dopravy ČR.
Bližší informace www.soz.cz, www.mdcr.cz nebo Ing. Hruzíková (Ústav železničních konstrukcí a staveb).
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 26.3.2017
 
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ
Architektonicko-urbanistická a krajinářská soutěž

Jak bude park vypadat za pár let? Bude se Vám líbit?
Stane se z něj i „Vaše“ oblíbené místo pro oddych a rekreaci v centru Brna?

Park na Moravském náměstí je významným prvkem městské struktury a tvoří jedno z největších centrálních prostranství města Brna. Nová výstava v Urban centru představuje dvacet návrhů na revitalizaci parku od českých i zahraničních architektů. Všechny návrhy vzešly z architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěže, kterou vyhlásila v polovině roku 2016 městská část Brno – střed.

Cílem soutěže bylo navrhnout revitalizaci dlouhodobě neudržovaného městského parku na Moravském náměstí. Po rekonstrukci by pak nově upravené prostranství mělo sloužit především jako celoroční rekreační a oddychová plocha pro obyvatele města.
Výstava nabízí návštěvníkům „budoucího městského parku“ nejen ukázku vítězného návrhu od architektonické kanceláře consequence forma, ale ukázku všech dvaceti studií, které byly do soutěže přihlášeny a splnily veškeré zadávací podmínky.

Druhá část výstavy je tvořena krátkým shrnutím historie parku doplněným četnými archivními snímky a v neposlední řadě také obrázky dětí brněnských základních škol, které „konkurovaly“ architektům a soutěžily se svými nápady na téma – jak vidí park „svých snů“ dětskýma očima.

Vernisáž výstavy proběhne 28. března 2017 v 17 hodin za účasti náměstka primátora J. Kacera.
Výstava potrvá od 29. března do 10. května 2017.

URBAN CENTRUM BRNO | Stará radnice | Mečová 5 | 602 00 Brno | otevřeno: po–pá 10–12, 13–18 hod. | VSTUP ZDARMA
www.urbancentrum.brno.cz
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 23.3.2017
 
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LETNÍ ŠKOLA JE 10-ti DENNÍ a koná se ve dnech 30. 8. 2017 až 8. 9. 2017 v době od 8:30 hod. do 16:00 hod.
Letní technická škola shrnuje základní středoškolské znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 11tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=79
Zveřejněno dne 20.3.2017
 
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=80
Zveřejněno dne 20.3.2017
 
Kurz CŽV 07. 04. 2017: Stavební legislativa v praxi
Program kurzu: Legislativa a požadavky v rámci stavebního úřadu. Podrobnosti viz přiložený letáček.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 13.3.2017
 
Studentská soutěž na volnočasový park Hády
Studentské Brno spolu s Teplárnami Brno a Magistrátem města Brna vyhlásilo studentskou architektonicko - krajinářskou soutěž na volnočasový park Hády, který by vznikl z nynějšího odkaliště.
Více informací naleznete na stránkách projektu: http://www.parkhady.cz/ a http://www.studentskebrno.cz/temata/volnocasovy-areal-hady/

Termín odevzdání návrhů je 30. 6. 2017.

Kompletní podmínky naleznete zde: http://www.parkhady.cz/underwood/download/files/soutezni-podminky-park-hady.pdf

Na nejlepší návrh čeká 50 000 Kč. Druhý získá 20 000 Kč a třetí 10 000 Kč.

Ambasadorem projektu Studentské Brno a sekretář soutěže je: Michal Hořínek, Tel: +420 724 006 983, E-mail: ambasador@studentskebrno.cz
Zveřejněno dne 12.3.2017
 
Jarní přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (Fyzika, Matematika, Deskriptivní geometrie), 4.3. až 8.4.2017 (6 bloků), kurz CŽV
Fakulta Stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2017–2018 Jarní přípravný kurz fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie k přijímacím zkouškám.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/
Zveřejněno dne 23.2.2017
 
Vodárenská filtrace - kurz celoživotního vzdělávání
27.4.2017
URL: http://vodovod.info/kurzy
Zveřejněno dne 19.1.2017
 
Vodojemy - kurz celoživotního vzdělávání
20.4.2017
URL: http://vodovod.info/kurzy
Zveřejněno dne 19.1.2017
 
Kurz Elektrotechnická zařízení budov
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně pořádá v I.pol.2017 v rámci programu celoživotního vzdělávání dva osmitýdenní kurzy Elektrotechnická zařízení budov.
Veškeré podrobnosti viz webové stránky Ústavu TZB
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová (smidova.o@fce.vutbr.cz)
514 147 936
URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/default.htm
Zveřejněno dne 19.12.2016
 
Kurz průběžného vzdělávání energetických specialistů
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně pořádá v I.pol.2017 kurz průběžného vzdělávání energetických specialistů v těchto termínech:
9. - 10. 2. 2017
6. - 7. 4. 2017
1. - 2. 6. 2017
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová (smidova.o@fce.vutbr.cz)
Zveřejněno dne 19.12.2016
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010