English
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA NA FAST 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LETNÍ ŠKOLA JE 10-ti DENNÍ a koná se ve dnech 30. 8. 2017 až 8. 9. 2017 v době od 8:30 hod. do 16:00 hod.
Letní technická škola shrnuje základní středoškolské znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 11tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=79
Zveřejněno dne 8.8.2017
 
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=80
Zveřejněno dne 8.8.2017
 
Nabídka stipendia z President University Jababeka (Indonésie)
President Univerzity je centrem akademického vzdělávání ve městě Jababeka, ležícího 30 km od hlavního města Indonésie Jakarty. Čtyři fakulty nabízejí studium v oblasti obchodu, strojírenství, informatiky a humanitních věd. Výuka probíhá v anglickém jazyce.
Nabídka stipendia platí pro jednoho uchazeče z České republiky a pokrývá školné na čtyři akademické roky studia na President University ve výši 7500 US dolarů. Bližší informace o nabízeném stipendiu jsou v přiloženém souboru.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 6.8.2017
 
Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno | výsledky urbanisticko-architektonické soutěže
Na výstavě, kterou Urban centrum připravilo ve spolupráci s městskou částí Brno-střed, se veřejnosti představí projekty od pětice architektonických týmů, které zpracovaly soutěžní zadání na realizaci volnočasového centra na Starém Brně.

Projekty vzešly z architektonické soutěže vyhlášené městskou částí Brno-střed na jaře 2017. Cílem soutěže bylo vytvořit volnočasové centrum v blízkosti Mendlova náměstí v lokalitě ulice Pivovarská, se začleněním mateřské školy s kapacitou do 50 dětí. Součástí návrhu bylo i řešení zanedbané zelené plochy a její revitalizace na park.
V současné době je toto území nevyužité, dlouhodobě neudržované a zaslouží si náležitou revitalizaci. A to nejen díky své výjimečné poloze - v přesném centru městské části Brno-střed, ale i z důvodů vynikající dopravní obslužnosti MHD.

Výstavba sportovně-kulturního centra společně s úpravou jejího okolí je ideálním doplněním chybějící občanské vybavenosti na Starém Brně - vše téměř uprostřed přírody a navíc v centru města.

Po shodě odborné poroty v soutěži zvítězil návrh týmu z ateliéru VIZAGE s.r.o.. Vítězný návrh vychází z předpokladu, že hlavní kvalitou lokality je její přírodní charakter.
Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 7. srpna 2017 v 17 hodin. Součástí vernisáže bude prezentace vítězného návrhu jeho autory z atelier VIZAGE s.r.o..

Výstava potrvá do 25. srpna 2017.

URBAN CENTRUM BRNO
Stará radnice, Mečová 5
po-pá 10-12 | 13-18 hod.
tel.: 778 520 752
e-mail: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz

Vstup volný
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 4.8.2017
 
PARK HÁDY | studentská architektonicko-krajinářská soutěž
Nová výstava, připravená ve spolupráci se Studentským Brnem a Teplárnami Brno, představuje výsledky studentské architektonicko-krajinářské soutěže na přeměnu areálu bývalého odkaliště Hády ve východní části města Brna na okrajích sídlišť Vinohrady a Líšeň.

Soutěž, určenou pro studenty vysokých škol, vyhlásily Teplárny Brno a.s. a Studentské Brno na začátku jara roku 2017.
Ačkoliv vítěze soutěže již známe, Vy máte nyní možnost si na výstavě prohlédnout všechny přihlášené projekty, a dát svůj hlas tomu projektu, který je právě podle Vás ten nejzajímavější

Přijďte a hlasujte o cenu veřejnosti!
----------------------------------------------------------
PARK HÁDY - jedná se o nevyužívané území o rozloze 21 ha, které bylo až do roku 1997 používáno k ukládání popílku z provozů Tepláren Brno. Toto území by mělo být podle nejlepšího studentského návrhu revitalizováno a přetvořeno na největší park v Brně. Prostor nově vzniklého areálu by měl umožňovat nejen sportovní volnočasové aktivity, ale měl by sloužit jako rekreační, oddychová zóna a místo pro setkávání obyvatel města Brna.

Další informace o projektu naleznete na stránkách www.parkhady.cz a www.studentskebrno.cz
----------------------------------------------------------
Výstava potrvá od 3. 8. do 25. 8. 2017.

URBAN CENTRUM BRNO
Stará radnice, Mečová 5
po-pá 10-12 | 13-18 hod.
tel.: 778 520 752,
e-mail: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz

Vstup volný
Zveřejněno dne 2.8.2017
 
Volba kandidáta na jmenování děkanem
Akademický senát FAST VUT v Brně vyhlásil na svém zasedání dne 17. 5. 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FAST pro funkční období únor 2018 až leden 2022, které se budou řídit schválenými organizačními pokyny pro tuto volbu. Volba kandidáta na jmenování děkanem proběhne na mimořádném zasedání AS FAST VUT dne 18. 10. 2017 ve 13:00 hod.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 4.7.2017
 
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v kombinované formě studia
INFORMACE k zápisu do 1. ročníků bakalářských studijních programů akademického roku 2017/2018 na FAKULTĚ STAVEBNÍ v KOMBINOVANÉ formě studia naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 30.6.2017
 
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v prezenční formě studia
INFORMACE k zápisu do 1. ročníků bakalářských studijních programů akademického roku 2017/2018 na FAKULTĚ STAVEBNÍ v PREZENČNÍ formě studia naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 30.6.2017
 
Úřední hodiny na PVO červenec-srpen 2017
Úřední hodiny na Pedagogicko-vědeckém oddělení v období červenec-srpen 2017 budou uskutečňovány dle přiloženého Pokynu děkana č. 14/2017.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 26.6.2017
 
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2017-18
Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akad. rok 2017-18 se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 12/2017.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 22.6.2017
 
6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:

  • Vědy o živé přírodě a chemické vědy.

  • Vědy o neživé přírodě.

  • Humanitní a společenské vědy.


Základní informace:

  • Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2016–15. 10. 2017 a oceněna známkou výborně.

  • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. 10. 2017 (včetně všech podkladů).

  • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.

  • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2018.

  • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).Přiložený soubor
URL: http://www.academia.cz/studentska-soutez.html
Zveřejněno dne 7.6.2017
 
Kurz Elektrotechnická zařízení budov
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně nachystal na II. pol. r. 2017 dva kurzy celoživotního vzdělávání BT053 Elektrotechnická zařízení budov. Jsou to:
VI. běh kurzu (v Praze) a VII. běh kurzu (v Brně). Program k jednotlivým kurzům, pokyny i registrace na oba kurzy lze najít na webových stránkách ústavu TZB.
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová, smidova.o@fce.vutbr.cz
54114 7936
URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/default.htm
Zveřejněno dne 18.4.2017
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010