English
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ
Architektonicko-urbanistická a krajinářská soutěž

Jak bude park vypadat za pár let? Bude se Vám líbit?
Stane se z něj i „Vaše“ oblíbené místo pro oddych a rekreaci v centru Brna?

Park na Moravském náměstí je významným prvkem městské struktury a tvoří jedno z největších centrálních prostranství města Brna. Nová výstava v Urban centru představuje dvacet návrhů na revitalizaci parku od českých i zahraničních architektů. Všechny návrhy vzešly z architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěže, kterou vyhlásila v polovině roku 2016 městská část Brno – střed.

Cílem soutěže bylo navrhnout revitalizaci dlouhodobě neudržovaného městského parku na Moravském náměstí. Po rekonstrukci by pak nově upravené prostranství mělo sloužit především jako celoroční rekreační a oddychová plocha pro obyvatele města.
Výstava nabízí návštěvníkům „budoucího městského parku“ nejen ukázku vítězného návrhu od architektonické kanceláře consequence forma, ale ukázku všech dvaceti studií, které byly do soutěže přihlášeny a splnily veškeré zadávací podmínky.

Druhá část výstavy je tvořena krátkým shrnutím historie parku doplněným četnými archivními snímky a v neposlední řadě také obrázky dětí brněnských základních škol, které „konkurovaly“ architektům a soutěžily se svými nápady na téma – jak vidí park „svých snů“ dětskýma očima.

Vernisáž výstavy proběhne 28. března 2017 v 17 hodin za účasti náměstka primátora J. Kacera.
Výstava potrvá od 29. března do 10. května 2017.

URBAN CENTRUM BRNO | Stará radnice | Mečová 5 | 602 00 Brno | otevřeno: po–pá 10–12, 13–18 hod. | VSTUP ZDARMA
www.urbancentrum.brno.cz
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 23.3.2017
 
Přednáška "Navrhování šetrných budov a příklady z praxe"
Zajímá vás, co je šetrného na šetrných budovách?
Pak by vás mohlo zajímat, že v rámci předmětu CH009 Trvale udržitelná výstavba proběhne ve středu 5. dubna 2017 od 12:00 v místnosti D182 volně přístupná přednáška

NAVRHOVÁNÍ ŠETRNÝCH BUDOV A PŘÍKLADY Z PRAXE

Na této přednášce se od architekta Adama Rujbra z České rady pro šetrné budovy dozvíte, že šetrné budovy kombinují nízkou energetickou náročnost, zdravé vnitřní prostředí, udržitelnost použitých materiálů, a to vše s ohledem na ekonomičnost takového projektu...
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 21.3.2017
 
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LETNÍ ŠKOLA JE 10-ti DENNÍ a koná se ve dnech 30. 8. 2017 až 8. 9. 2017 v době od 8:30 hod. do 16:00 hod.
Letní technická škola shrnuje základní středoškolské znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 11tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=79
Zveřejněno dne 20.3.2017
 
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=80
Zveřejněno dne 20.3.2017
 
Studijní stipendium GFPS - Německo
Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti stipendia na studium na německých vysokých školách na období zimního semestru 2017/18. Žádosti se přijímají do 31. 3. 2017. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 17.3.2017
 
Erasmus+ pracovní stáže - 3. kolo VŘ
Od 16. 3. do 6. 4. 2017 lze podávat v intranetu přihlášky do 3. kola výběrového řízení na Erasmus+ pracovní stáže na období výjezdu od 1. 6. do 30. 9. 2017.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 17.3.2017
 
Kurz CŽV 07. 04. 2017: Stavební legislativa v praxi
Program kurzu: Legislativa a požadavky v rámci stavebního úřadu. Podrobnosti viz přiložený letáček.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 13.3.2017
 
Studentská soutěž na volnočasový park Hády
Studentské Brno spolu s Teplárnami Brno a Magistrátem města Brna vyhlásilo studentskou architektonicko - krajinářskou soutěž na volnočasový park Hády, který by vznikl z nynějšího odkaliště.
Více informací naleznete na stránkách projektu: http://www.parkhady.cz/ a http://www.studentskebrno.cz/temata/volnocasovy-areal-hady/

Termín odevzdání návrhů je 30. 6. 2017.

Kompletní podmínky naleznete zde: http://www.parkhady.cz/underwood/download/files/soutezni-podminky-park-hady.pdf

Na nejlepší návrh čeká 50 000 Kč. Druhý získá 20 000 Kč a třetí 10 000 Kč.

Ambasadorem projektu Studentské Brno a sekretář soutěže je: Michal Hořínek, Tel: +420 724 006 983, E-mail: ambasador@studentskebrno.cz
Zveřejněno dne 12.3.2017
 
Rumunsko - restaurování historických budov
Transylvania Trust pořádá v Rumunsku mezinárodní stáž v oblasti restaurování historických budov od 30.7. do 13.8.2017. Deadline pro přihlášku je 14. 4. 2017. Přihláška je k dispozici u pí Ludmily Zelinkové. Podrobné informace viz příloha.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 3.3.2017
 
22.3.2017 Přednáška BIM
Pojď si s námi poslechnout přednášku expertů na BIM z firmy SKANSKA a zvol si tak svůj směr! Po přednášce budeš mít prostor na Tvé otázky. 😊
Registruj se na akci:
https://www.facebook.com/events/383496355359663
a ve středu 22.3.2017 od 10h na Bohunické!
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 26.2.2017
 
Jarní přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (Fyzika, Matematika, Deskriptivní geometrie), 4.3. až 8.4.2017 (6 bloků), kurz CŽV
Fakulta Stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2017–2018 Jarní přípravný kurz fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie k přijímacím zkouškám.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/
Zveřejněno dne 23.2.2017
 
Letní škola ve Skotsku
Partnerská univerzita ve Skotsku the University of the West of Scotland pořádá od 3. 7. do 11. 8. 2017 letní školu. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 13.2.2017
 
Studium v Ruské federaci
Ruské středisko vědy a kultury v Praze pořádá výběrové řízení na uchazeče o studium v Ruské federaci. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 10.2.2017
 
Kurz CŽV: 24.03.2017 - Skeletové dřevostavby, Sanace starých krovů
Ústav technologie mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci CŽV seriál jednodenních kurzů "Dřevařské dovednosti v praxi". Kurzy se budou konat vždy v pátek, a to: 24. února, 3. března, 10. března, 17. března a 24. března 2017 od 9.00 do 14.00 hodin. Zájemci se mohou přihlásit mailem: kovarova.b@fce.vutbr.cz. Více informací o kurzu naleznete v přiloženém letáčku.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 3.2.2017
 
Vodárenská filtrace - kurz celoživotního vzdělávání
27.4.2017
URL: http://vodovod.info/kurzy
Zveřejněno dne 19.1.2017
 
Vodojemy - kurz celoživotního vzdělávání
20.4.2017
URL: http://vodovod.info/kurzy
Zveřejněno dne 19.1.2017
 
Odželezování a odmanganování vody - kurz celoživotního vzdělávání
6.4.2017
URL: http://vodovod.info/kurzy
Zveřejněno dne 19.1.2017
 
Hydraulická analýza vodovodních sítí - využití aplikace Epanet
kurz celoživotního vzdělávání
31.3.2017
URL: http://vodovod.info/kurzy
Zveřejněno dne 19.1.2017
 
Vodárenská čerpadla a čerpací stanice - kurz celoživotního vzdělávání
30.3.2017
URL: http://vodovod.info/kurzy
Zveřejněno dne 19.1.2017
 
Vodárenství - úprava vody - kurz celoživotního vzdělávání
23.-24.3.2017
URL: http://vodovod.info/kurzy
Zveřejněno dne 19.1.2017
 
Kurz Elektrotechnická zařízení budov
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně pořádá v I.pol.2017 v rámci programu celoživotního vzdělávání dva osmitýdenní kurzy Elektrotechnická zařízení budov.
Veškeré podrobnosti viz webové stránky Ústavu TZB
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová (smidova.o@fce.vutbr.cz)
514 147 936
URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/default.htm
Zveřejněno dne 19.12.2016
 
Kurz průběžného vzdělávání energetických specialistů
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně pořádá v I.pol.2017 kurz průběžného vzdělávání energetických specialistů v těchto termínech:
9. - 10. 2. 2017
6. - 7. 4. 2017
1. - 2. 6. 2017
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová (smidova.o@fce.vutbr.cz)
Zveřejněno dne 19.12.2016
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010