VUT v Brně Fakulta stavební
VUT v Brně Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111, Fax: +420 549 245 147
 En  Ru  
   VUT   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle 1.x   Moodle 2.x   FOO   Intranet-Z   Intranet-S   Email-S
 
 
 
VÝZNAMNÉ AKCE
 VOLBY DO AS VUT A AS FAST
 pro období 2014-2017
 SVOČ 2014
 fakultní kolo
 BIM fórum 2014
 Revit v praxi
 NTCC 2014
 mezinárondní konference
 PBE 2014
 People, buildings, ...
 enviBUILD 2014
 mezinárodní konferecne
 Rekonstrukce FAST
 slavnostní předání areálu

ŘEŠENÉ PROJEKTY
 ESF
 řešené projekty
 ESF - EXCELENCE
 OP VK 2012-2015
 Oktaedr
 partnerství a sítě stavebnictví
 IRICoN
 ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0176
 AdMaS
 Advanced Materials,
 Structures and Technologies

 
 
AKTUALITY
WORKSHOP: Klempířské práce (25.-27. 11. 2014)
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci projektu CEPRI workshop "Klempířské práce". Workshop se bude konat ve dnech 25.-27. 11. 2014 v dílnách firmy KIPON v Havlíčkově Brodě. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
WORKSHOP: Tesařské spoje (12.-14. 11. 2014)
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci projektu CEPRI workshop "Tesařské spoje". Workshop se bude konat ve dnech 12.-14. 11. 2014 v Nové Vsi, okres Český Krumlov. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
KURZ CŽV: DŘEVOSTAVBY A STAVEBNÍ SYSTÉM EUROPANEL (13.11.2014)
Kurz CŽV, pořádaný Ústavem technologie, mechanizace a řízení staveb, se bude konat dne 13.11.2014 od 9 do 15 hodin. Cílem kurzu bude získat ucelenou informaci o moderním způsobu realizace dřevostaveb technologií Structual Insulated Panels, především o konstrukčních systémech, realizaci hrubých stave
Přednášky zahraničních hostů Ústavu architektury FAST
Ústav architektury Fakulty stavební VUT v Brně zve všechny zájemce na přednášky zahraničních hostů, které se konají v rámci projektu CEPRI na Fakultě stavební, Veveří 95, vždy v místnosti D182 v 18.30. Vstup zdarma. Pondělí 20. 10. 2014 – Thomas Gordon Smith Rule and Invention in Clas
Seminář pro uchazeče o studium DSP
Ve čtvrtek dne 13. listopadu 2014 se v 11:00 hodin v aule budovy A (areál ul. Veveří) uskuteční seminář pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech DSP) - více informací v příloze.
Kurz CŽV: Systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009
Cílem kurzu (06.11.2014 od 9.00 do 15.00 hodin) je osvojit si současné světové nástroje zdokonalování jakosti v organizaci. Absolventi budou schopni zavádět a zdokonalovat systém managementu jakosti podle ISO 9001:2008. Na základě osvědčení, které jim bude po absolvování kurzu vystaveno, budou absol
Upozornění pro studenty přijíždějící ze zahraničí týkající se eboly
Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA - viz příloha
5.-6.11.2014 - 36. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2014"
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ společně s Fakultou stavební VUT v Brně pořádají již 36. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2014,jejíž součástí je mezinárodní 16th Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB) které se budou konat
 
STUDIUM NA FAST VUT
 Elektronická přihláška
 na FAST VUT v Brně
 Mimořádné stipendium
 v AR 2014/15 na FAST VUT v Brně
 Erasmus
 Aktuality pro studenty
 Studentská soutěž
 Cena doc. Milana Rochly
 LTŠ
 Letní technická škola
 Přípravka na talentové zkoušky
 Ústav architektury FAST
 Stavební výkresy
 studijní opora pro CAD a BIM

PARTNEŘI A ORGANIZACE
 BUILDING VISION Consortium
 Sdružení stavebních fakult
 International Students Club
 VUT v Brně
 Průmyslová rada
 FAST VUT v Brně
 Metrostav, a. s.
 Partner FAST VUT
 Časopis Stavební obzor
 Civil Engineering Journal
 
 ... další informace