VUT v Brně Fakulta stavební
VUT v Brně Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111, Fax: +420 549 245 147
 En  Ru  
   VUT   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle 1.x   Moodle 2.x   FOO   Intranet-Z   Intranet-S   Email-S
 
 
 
VÝZNAMNÉ AKCE
 SVOČ 2014
 fakultní kolo
 BIM fórum 2014
 Revit v praxi
 NTCC 2014
 mezinárondní konference
 PBE 2014
 People, buildings, ...
 enviBUILD 2014
 mezinárodní konferecne
 Rekonstrukce FAST
 slavnostní předání areálu

ŘEŠENÉ PROJEKTY
 ESF
 řešené projekty
 ESF - EXCELENCE
 OP VK 2012-2015
 Oktaedr
 partnerství a sítě stavebnictví
 IRICoN
 ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0176
 AdMaS
 Advanced Materials,
 Structures and Technologies

 
 
AKTUALITY
Konference Inteligentní budovy
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Inteligentní budovy, která se uskuteční 23. dubna 2014 v sálu Morava, pavilonu A jako součást zahajovacího programu Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. Odborná konference zaměřená na problematiku inteligentních budov a domácností se zabývá i aktuální ko
DOTEK - lék na jarní únavu !
Za půl hodiny masáže s použitím mobilizačních technik Vás Stanislav Kalvoda zbaví napětí a stresu způsobených nejen jarní únavou, sezením u počítače nebo sportem. V multifunkčním centru proFAST! ( bývalá posilovna CESA v suterénu budovy C) masíruje Stanislav každé pondělí a středu od 8:00 do 12:
Výpočty ve vodárenství - Základní výpočty v dopravě vody - 29. 4. 2014
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou. Základní výpočty v dopravě vody – Základy trubní hydrauliky – tlakové ztráty v potrubí; Potřeba vody; Pracovní bod čerpadla; Akumulační objem vodojemu; Dimenzování vodovodních řadů (schematizace odběrů, zatěžovací stavy, návrh dimenze, pos
Stavební veletrhy Brno IBF 2014
se konají ve dnech 23. 4. - 26. 4. 2014. Stánek Fakulty stavební najdete v pavilonu P v přízemí. Studenti a zaměstnanci FAST jsou srdečně zváni. Registraci vstupenky zdarma je možné provést v intranetu.
Vodárenství - Doprava vody II. - 24. 4. 2014
Jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou. Obsah kurzu: •Vodárenské čerpací stanice, čerpadla, navrhování čerpadel •Vodojemy, zásady navrhování vodojemů, typy vodojemů, vystrojení manipulačních komor vodojemů •Hodnocení technického stavu vodojemů a čerpacích stanic Více informací nale
Kurzy CŽV
Ústav vodního hospodářství obcí pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu pravidelně již od roku 2005. Vybrané kurzy jsou zařazeny do programu vzdělávání ČKAIT. Vodárenství - Doprava vody I. - 3. 4. 2014 Jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou. Vod
 
STUDIUM NA FAST VUT
 Elektronická přihláška
 na FAST VUT v Brně
 Mimořádné stipendium
 v AR 2014/15 na FAST VUT v Brně
 Erasmus
 Aktuality pro studenty
 Studentská soutěž
 Cena doc. Milana Rochly
 LTŠ
 Letní technická škola
 Přípravka na talentové zkoušky
 Ústav architektury FAST

PARTNEŘI A ORGANIZACE
 BUILDING VISION Consortium
 Sdružení stavebních fakult
 International Students Club
 VUT v Brně
 Spolek absolventů
 FAST VUT v Brně
 Průmyslová rada
 FAST VUT v Brně
 Metrostav, a. s.
 Partner FAST VUT
 Časopis Stavební obzor
 Civil Engineering Journal
 
 ... další informace