English

VOLBY KANDIDÁTA NA JMENOVÁNÍ DĚKANEM FAST VUT V BRNĚ PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ ÚNOR 2018 AŽ LEDEN 2022Akademický senát FAST VUT v Brně vyhlásil na svém 26. zasedání dne 17. května 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FAST VUT v Brně pro funkční období únor 2018 až leden 2022. Volba se uskuteční na mimořádném zasedání Akademického senátu FAST VUT v Brně dne 18. října 2017 od 13.00 hod.

Volba se řídí těmito dokumenty:

ČASOVÝ HARMONOGRAM VOLEB

17. 05. 2017 13.00 hod. středa vyhlášení volby na 26. zasedání AS FAST VUT
20. 09. 2017 15.00 hod. středa konec podávání návrhů na děkana
21. 09. 2017 09.00 hod. čtvrtek zveřejnění kandidátní listiny
27. 09. 2017 12.00 hod. středa konec přijímání volebních programů
05. 10. 2017 12.00 hod. čtvrtek zveřejnění volebních programů
11. 10. 2017 15.00 hod. středa předvolební setkání akademické obce FAST VUT
18. 10. 2017 13.00 hod. středa volba kandidáta na jmenování děkanem FAST VUT na mimořádném zasedání AS FAST

 
 
 
 
 

Kandidátní listina bude zvěřejněna (v souladu s Organizačními pokyny) zde dne 21. září 2017 v 9.00 hod.
 
 
 
 
 


Volební programy kandidátů budou zvěřejněny (v souladu s Organizačními pokyny) zde dne 5. října 2017 ve 12.00 hod.