Na těchto stránkách studenti studijních skupin B1VS20 (Mašek Jan, středa 8:00), B2VS6S (Vlk Zbyněk, pondělí, 10:00), B2VS10S (Vlk Zbyněk, pondělí, 8:00), B2VS12E (Martinásek Josef, středa, 16:00) a B2VS16K (Frantík Petr, čtvrtek, 12:00) postupně naleznou výsledky testů pro splnění podmínek k udělení zápočtu z kurzu BD001 – Základy stavební mechaniky a BD003 – Statika 1.

 

Pro aktualizaci webových stránek prosím vždy stiskněte refresh (aktualizovat, F5) !!! Jinak vám zůstane verze, která byla ve vašem prohlížeči otevřená již dříve. Děkuji za pochopení.

 

Aktualizováno 4. 5. 2017 v 17:00

 

 

Opravené testy je možné si vyzvednou před kanceláří C511 v přihrádce k tomu určené.

 

!!! Poslední opravný termín všech zbývajících testů (kurz BD003) bude ve čtvrtek 4. 5. 2017 2017 (12:30, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy všech testů v jediném termínu. Žádné konzultace během počítání. Výsledky se nebudou diskutovat. Přijďte naučení. Jinak: https://www.youtube.com/watch?v=TCPJmgedqrA

 

!!! Opravný termín testů (kurz BD001) bude v úterý 2. 5. 2017 (14:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1, 2, 3, 4 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testů (kurz BD003) bude v úterý 2. 5. 2017 2017 (14:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1, 2, 3 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testů (kurz BD001) bude v pondělí 24. 4. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1, 2, 3, 4 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testů (kurz BD003) bude v pondělí 24. 4. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1, 2, 3 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testů (kurz BD003) bude v pondělí 24. 4. 2017 (16:30, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1, 2, 3 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 4 (kurz BD001) bude v pondělí 20. 4. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1, 2 a 3 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 4 (kurz BD003) bude v pondělí 20. 4. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1, 2 a 3 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 3 (kurz BD001) bude v pondělí 3. 4. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1 a 2 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 3 (kurz BD003) bude v pondělí 3. 4. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1 a 2 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2 (kurz BD001) bude v pondělí 27. 3. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 3 (kurz BD003) bude v pondělí 27. 3. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1 a 2 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 3 (kurz BD003) bude v pondělí 27. 3. 2017 (16:30, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1 a 2 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 1 (kurz BD001) bude v pondělí 20. 3. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2 (kurz BD003) bude v pondělí 20. 3. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 1 (kurz BD001) bude v pondělí 13. 3. 2017 (16:30, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2 (kurz BD003) bude v pondělí 13. 3. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Možnost opravy testu č. 1 (po předchozí domluvě emailem). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2 (kurz BD003) bude v pondělí 6. 3. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 1 (kurz BD003) bude v pondělí 6. 3. 2017 (16:30, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 1 (kurz BD003) bude v pondělí 27. 2. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 1 (kurz BD003) bude v pondělí 27. 2. 2017 (16:30, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 1 (kurz BD003) bude v pondělí 20. 2. 2017 (16:00, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 1 (kurz BD003) bude v pondělí 20. 2. 2017 (16:20, C232). Nutné se přihlásit v intranetu ke spec. konzultaci. Změny vyhrazeny

 

 

 

 

BD001 – Základy stavební mechaniky

 

 

·       výsledky průběžných testů (B1VS20)

 

Z podmínek daných garantem předmětu:

·       “ Napsání červeně vyznačených testů (test č. 1 a č. 4) s hodnocením minimálně D/2,5 s možností dvou oprav každého testu.”

·       “ Napsání modře vyznačených testů (test č. 2, 3, 5 a 6) s hodnocením minimálně B/1,5 s možností jedné opravy každého testu.”

 

 

 

 

 

 

BD003 – Statika 1

 

 

·       výsledky průběžných testů (B2VS6S, B2VS10S, B2VS12E, B2VS16K)

 

Z podmínek daných garantem předmětu:

 

·       K prověření průběžných znalostí studentů v návaznosti na opakování již probrané látky (zejména ze Základů stavební mechaniky) slouží pět krátkých jednoduchých testů:

§  Test 1 (10 minut) – Vykreslení průběhů ohybových momentů na jednoduchém lomeném nosníku s klouby i bez kloubů a s jednoduchým zatížením.

§  Test 2 (15 minut) – Vykreslení tvaru tří příčinkových čár – reakce, posouvající síly a ohybového momentu v různých průřezech na Gerberově nosníku s alespoň dvěma klouby, včetně vyhodnocení.

§  Test 3 (15 minut) – Výpočet posunutí nebo pootočení průřezu na jednoduchém nosníku metodou jednotkových sil.

§  Test 4 (15 minut) Vykreslení průběhů ohybových momentů na spojitém nosníku o dvou polích se zadanými podporovými momenty a s libovolným zatížením. Lze kombinovat krajní podpory různého typu uložení (vetknutí, kloub).

§  Test 5 (10 minut) Určení statické neurčitosti a volba základní soustavy rovinného rámu.

 

·       Zadání testů bude vytvářet a opravy testů bude provádět vždy druhý cvičící. Řádné termíny testů budou probíhat ve cvičeních.

 

·       Opravné termíny budou probíhat mimo cvičení. Opravné termíny bude mít plně v režii druhý cvičící – bude vypisovat termíny (v intranetu položka „Speciální konzultace“), zadávat testy i opravovat je.

 

·       Hodnocení všech testů by mělo být buď „vyhověl“ (téměř vše správně – odpovídá hodnocení A nebo B), anebo „nevyhověl“. Čím jednodušší zadání testů, tím jednoznačnější hodnocení.

 

·       Po opravení oznámí druhý cvičící zvolenou formou (Intranet, seznam na dveřích apod.) studentům výsledek.

 

·       Každý student musí mít pro udělení zápočtu správně napsaných všech pět testů. K dispozici bude mít celkem 10 termínů – 5 řádných a 5 opravných. Může tedy jeden příklad opravovat vícekrát, pokud ostatní testy zvládl v řádných termínech.

 

 

Průběhy N,V,M na nosníku (více viz opory pro BD001) zde.

 

 

 

 

Geometrické charakteristiky rovinných obrazců (více viz opory pro BD001) zde.