Rychlé odkazy: Fakulta stavební | Studentský intranet | VUT v Brně | Knihovnické informační centrum | AdMaS Centre | AdMaS - EGAR

Vítejte

Vítejte na webových stránkách určených zejména pro studenty fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Primárním úkolem těchto stránek je zajistit informace a podporu pro výuku předmětů, které jsou na naší fakultě vyučovány na Ústavu stavební mechaniky.

Informace týkající se předmětů na jejichž výuce se aktivně podílím najdete v sekci Výuka. Naleznete zde informace o harmonogramech přednášek a cvičení, podmínky k udělování zápočtů, pokyny týkající se kontrolních testů a zadání požadovaných domácích úkolů. Vedle dílčích zadání zde naleznete také požadavky, které musí vámi odevzdávané příklady po formální stránce splňovat. Doporučuji si uvedené pasáže bedlivě prostudovat, ať v budoucnou nevznikají komplikace. Po odevzdání kontrolních testů a domácích úloh naleznete v rámci této sekce též vámi dosažené výsledky.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat! Potřebné kontaktní údaje naleznete v příslušné sekci.

Přeji mnoho úspěchů při studiu.

Ondřej Krňávek

Termíny

Kontrolní testy (BD03):
  • 1. test - 2. cvičení
  • 2. test - 4. cvičení
  • 3. test - 6. cvičení