Dot Logo Luděk Brdečko Czech
Dot
English
Image
Image
Image
Image
Dot
Line
Dot Dot
Úvodní strana

Foto Dot Ing. Luděk Brdečko, Ph.D.
odborný asistent

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 95, 662 37 Brno
Ústav stavební mechaniky
web: www.stm.fce.vutbr.cz

tel.: (+420) 541 147 368
e-mail: brdecko.l@fce.vutbr.cz


Image

Line