English

Důležité termíny pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů


Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2017-2018


 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB (APS)

 Podávání přihlášek ke studiu 01. 09. 2016 – 15. 12. 2016
 Talentové zkoušky – hlavní termín: 06. 02. 2017 – 10. 02. 2017
 Talentové zkoušky – náhradní termín: 16. 02. 2017
 Odborné zkoušky – hlavní termín: 05. 06. 2017 – 09. 06. 2017
 Odborné zkoušky – náhradní termín: 16. 06. 2017
 Zápisy přijatých uchazečů:  

 

 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE (GK), MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (ME), STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (SI),
 CIVIL ENGINEERING (CE)

 Podávání přihlášek ke studiu 1. 12. 2016 – 31. 3. 2017
 Přijímací zkoušky – hlavní termín: 5. 6. 2017 – 9. 6. 2017
 Přijímací zkoušky – náhradní termín: 14. 6. 2017 – 15. 6. 2017
 Zápisy přijatých uchazečů: