English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (BSP)

Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2017-2018


 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
 

| Zveřejněno: 16.02.2017  |

Ve čtvrtek 16.02.2017 proběhl náhradní termín talentových zkoušek. Výsledky všech termínů budou zveřejněny ve středu 22.02.2017, po jejich projednání kolegiem děkana. Seznámit se s nimi budete moci v aplikaci "Elekronická přihláška", kde budou vyznačeni uchazeči, kteří talentové zkoušky vykonali a postoupili tak k červnovým odborným zkouškám, a uchazeči, kteří talentové zkoušky nevykonali, čímž pro ně přijímací řízení končí.


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE (GK), MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (ME), STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (SI), CIVIL ENGINEERING (CE)
 

| Zveřejněno: 01.12.2016  | Přijímání přihlášek: 01.12.2016-31.03.2017  | Termín odborných zk.: 05.06.2017-09.06.2017

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu těchto bakalářských studijních programů, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2017-2018:
· Geodézie a kartografie (GK) s prezenční a kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce,
· Městské inženýrství (ME) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce,
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce,
· Civil Engineering (CE) s prezenční formou studia, s výukou v anglickém jazyce.

Podrobné informace týkající se přijímacích zkoušek najdete ve směrnici pro přijímací řízení. FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek.