English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (BSP)

Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2017-2018


Všechna kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů již proběhla. Přijatým uchazečům blahopřejeme.