English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (BSP)


Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2018-2019


 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
 

| Zveřejněno: 01.09.2017  | Přijímání přihlášek: 01.09.2017-15.12.2017  | Termín talentových zk.: 05.02.2018-09.02.2018

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu BSP Architektura pozemních staveb (APS) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2018-2019. Náležitosti, týkající se přijímacího řízení, specifikuje Směrnice pro přijímací řízení.

FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek. Elektronickou přihlášku musíte po vyplnění a elektronickém odeslání (do uvedeného data) vytisknout, podepsat, uvedené studijní průměry nechat potvrdit představitelem střední školy (pokud ještě studujete) a odevzdat až u talentové zkoušky. Klasická tištěná přihláška (na formuláři SEVT) musí být do výše uvedeného data doručena fakultě! Podrobnosti - viz Směrnice pro přijímací řízení.


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE, MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ, STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
 

| Zveřejněno: 15.11.2017  | Přijímání přihlášek: 01.12.2017-31.03.2018  | Termín přijímacích zk.: 04.06.2018-08.06.2018

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu BSP Geodézie a kartografie (GK) a Stavební inženýrství (SI) s prezenční i kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce, a Městské inženýrství (ME) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2018-2019. Náležitosti, týkající se přijímacího řízení, specifikuje Směrnice pro přijímací řízení.

FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek. Elektronickou přihlášku musíte po vyplnění a elektronickém odeslání vytisknout, podepsat, uvedené studijní průměry nechat potvrdit představitelem střední školy (pokud ještě studujete) a odeslat fakultě do uvedeného data (viz směrnice pro přijímací řízení, odst. 3.4). Klasická tištěná přihláška (na formuláři SEVT) musí být do výše uvedeného data doručena fakultě!