Ing. Radim Kolář, Ph.D.

BakalářiZávazná struktura, obsah, adjustace a odevzdávání bakalářské práce předložené k obhajobě na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Určeno pro Bakalářský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb.

Ke stažení také na www.fce.vutbr.cz/PST nebo na www.upst.cz.Popisové pole pro VŠKP ve fromátu dwg
Vypracoval Ing. Josef Remeš.


Rozsah posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely bakalářské práce předložené k obhajobě na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Určeno pro Bakalářský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb.


Poznámky

Ing. Radim Kolář, Ph.D., 2012