Ing. Radim Kolář, Ph.D.

CH009 - Trvale udržitelná výstavba

TH51 - Trvale udržitelná výstavba


Okruhy otázek ke zkoušce CH09 a TH51

Harmonogram cvičení

 • Harmonogram cvičení a podklady pro seminární práci zde
 • Harmonogram cvičení a podklady pro seminární práci - KOMBINOVANÉ STUDIUM zde
 • Harmonogram cvičení a podklady pro seminární práci - ARCHITEKTI zde

Podmínky udělení zápočtu

 • přítomnost a aktivní účast na cvičeních – vedoucí může omluvit max. 1 absenci
 • vypracování a odevzdání Hodnocení objektu podle metodiky SBToolCZ pro bytové domy v rozsahu dle přiloženého Obsahu protokolu, včetně příloh.
 • průběžná konzultace práce na zadání
 • pouze jeden termín zápočtu v posledním týdnu dle harmonogramu cvičení

Podklady pro hodnocení jednotlivých kritérií


Doporučená literatura

 • SBToolCZ - manuál hodnocení obytných budov ve fázi návrhu (dostupné v MZK)
 • Vonka, M.: Metodika SBToolCZ. Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu - zkrácená studijní verze (dostupné na www.ib.cvut.cz)
 • Ostrý, M., Klímová, S. - CH09 - Trvale udržitelná výstavba, Modul 01, Brno 2007, studijní opory
 • Ostrý, M., Klímová, S. - CH09 - Trvale udržitelná výstavba, Modul 02, Brno 2007, studijní opory
 • www.sbtool.cz
 • www.envimat.cz


Poznámky


- emisní a konverzní faktory zdrojů energie a tepla zde

- životnosti jednotlivých stavebních materiálů, konstrukcí a prvků zde

- katalog stavebních materiálů a konstrukcí zde

- katalog environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí www.envimat.cz

- jednotlivá kritéria budou postupně doplňovánaIng. Radim Kolář, Ph.D. 2012