Ing. Radim Kolář, Ph.D.

BH10 - Tepelná technika budov


Podmínky udělení zápočtu

 • aktivní účast – to spočívá v počítání příkladů ve cvičení
 • nejvýše 2 absence
 • úspěšně absolvovaný zápočtový test v 10 nebo 11 týdnu semestru
 • odevzdané protokoly ve složkách ve 13 týdnu semestru, tj. zápočtový týden
 • v zápočtovém týdnu bude jeden termín
 • připravenost na cvičení – vědomosti, zadání, podklady, papíry, kalkulačky

Do každého cvičení

 • min 4x papír formátu A4, příp. bude upřesněno ve cvičení o týden dopředu
 • psací potřeby
 • kalkulačku
 • pravítko
 • milimetrový papír formátu A4
 • zadání a tabulku konstrukcí z prvního cvičení
 • tabulky a půdorys dle prvního cvičení

Úprava protokolů

 • všechno bude vypracováno od ruky, technickým písmem přímo ve cvičení. Žádné části protokolů nebudou zpracovány na počítači.
 • v záhlaví bude uvedeno - téma, číslo protokolu, vypracoval, kruh. Tyto údaje budou na každé straně protokolu
 • Obsah protokolu je následující:
 • 1. text zadání
 • 2. obecný postup výpočtu - bude vypadat: popis, vztah, jednotky, legenda
 • 3. výpočet - bude uvedeno co se počítá, pod to samotný výpočet
 • 4. závěr - celou větou
 • 5. vypracoval, datum a podpis
 • všude budou uvedeny jednotky
 • jednotlivé protokoly včetně zadání budou sešité nebo sesponkované a u zápočtu se odevzdají ve složce - na titulní straně bude nalepeno razítko s podpisem, na vnitřní straně seznam příloh

Literatura

 • ČSN 73 0540-2:10.2011 + Z1:04.2012 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
 • ČSN 73 0540-3:11.2005 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
 • ČSN 73 0540-4:06.2005 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

Podklady do cvičení

Poznámky

Ing. Radim Kolář, Ph.D., 2012